Creative Event Management

Disclaimer

Disclaimer

Dreamtime Events (Kamer van Koophandel: 27300649), hierna te noemen Dreamtime Events, verleent u hierbij toegang tot Dreamtime-events.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Dreamtime Events behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Dreamtime Events spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dreamtime Events.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Dreamtime Events. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dreamtime Events nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie zijn voorbehouden aan de merkhouder(s). Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dreamtime Events, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is.